Wij vertalen cijfers in informatie

samen

Algemeen

Wij kunnen u van dienst zijn met bedrijfseconomische en financiële rapportages om voor en derden inzichtelijk te maken en bedrijfseconomisch te onderbouwen waar u en uw onderneming staan en naar toe wensen te gaan. Wij vertalen  cijfers in informatie.

Financiering

Een belangrijk vraagstuk binnen uw onderneming is wat de liquiditeitsbehoefte is van u en uw onderneming. Door het opstellen van een (liquiditeits-) prognose wordt inzichtelijk gemaakt welke concrete liquiditeitsbehoefte er is bij uw onderneming.
Aansluitend wordt gekeken welke mogelijkheden zijn er om deze liquiditeitsbehoefte te financieren. Met u wordt bepaald of er wordt getracht een financiering te verkrijgen  bij een bank of bij mogelijke informele investeerders.

samen

Cijfers en jaarverslagen

Het opstellen van (tussentijdse) cijfers , jaarrekening en publicatierapporten maken cijfermatig inzichtelijk hoe de vennootschap heeft gepresteerd  per een bepaalde datum en over een bepaalde periode.

Op het moment dat de (tussentijdse) cijfers , jaarrekening en publicatierapporten gereed zijn, nemen we met u de gegevens door om aan te geven waar deze cijfers voorstaan, welk beeld de cijfers oproepen en of de cijfers in lijn zijn met de prognose.

De  cijfers geven informatie. zodat u de onderneming kunt sturen .

samen

Toelichting cijfers en jaarverslagen

Minimaal eenmaal per jaar maakt u cijfers van uw onderneming. Uit deze cijfers wordt opgemaakt wat uw vermogenspositie (bezittingen -/- schulden) is en het resultaat over een bepaald tijdvak. De jaarrekening en/of tussentijdse cijfers bestaat uit cijfermateriaal en een toelichting over uw bedrijf. Wij maken of beoordelen de jaarrekening, bespreken deze met u en geven aan wat er al dan niet verbeterd moet of kan worden. Wij vertalen cijfers in informatie.

Producten

 • het samenstellen van de jaarrekening c.q. tussentijdse cijfers
 • het samenstellen van het publicatierapport
 • voorbereiding jaarrekeningcontrole externe accountant
 • liquiditeitsprognose

ONZE KRACHT: UW DOEL

 • Mike Slagboom: Persoonlijk klankbord voor u en uw onderneming.
 • Slagboom Accountants: uw persoonlijke financiële, fiscale en bedrijfseconomisch adviseur om uw doel te bereiken.
 • U en uw onderneming: Uw doelen staan centraal in onze dienstverlening.

Gratis Nieuwsbrief

Onder zakelijke dienstverlening verstaan wij het informeren van klanten. Daarom onze nieuwsbrief, waarin u vijfmaal per jaar wordt geïnformeerd over wijzigingen op fiscaal- en bedrijfseconomisch niveau, wetswijzigingen en ander relevant nieuws.

Heeft u de antwoorden op onderstaande vragen

 • Fiscaal: heeft u uw zaken fiscaal op orde om uw doel te bereiken?
 • Bedrijfseconomie: Heeft u inzicht in de liquiditeiten, is de financiering juist voor nu en de toekomst?
 • Administratie: doen wij het voor u , doet de onderneming het zelf, of doen we het samen?
 • Strategie: met welke fiscale , administratieve en bedrijfseconomische middelen komt u tot uw doel?

© 2024 Slagboom Accountants   |  Sitemap   |  Algemene voorwaarden   |  Klachtenregeling   |  Privacyverklaring

Webdesign: Netsquare